Starše predšolskih otrok obveščamo, da bo vpis za šolsko leto 2024/25 potekal od 11. 03. do 15. 03. 2024.

Otroke vpisujemo v naslednje enote Vrtca Čebelica Šentjernej:

– enota ČEBELICA (Trubarjeva 8);

– enota ŽIVŽAV (Orehovica 35 b).

Vloge za vpis bomo sprejemali osebno oddane pri svetovalni delavki in sicer vsak dan med 9.00 in 15.00, razen v četrtek, 14. 03. 2024, ko bo vlogo možno oddati v času od 10.00 do 17.00. Vloge bomo sprejemali tudi če bodo poslane po pošti na naslov Vrtec Čebelica Šentjernej, Trubarjeva 8, 8310 Šentjernej  (pripis “VPIS V VRTEC 2024/25) ali oddane v nabiralnik vrtca pred vhodom A na Trubarjevi 8. Vloge oddajte pravočasno, saj so vloge oddane v času uradnega razpisa za vpis otrok novincev obravnavane prednostno. Vloga poslana po pošti se bo štela za pravočasno oddano, če bo prispela na naš naslov do 15. 03. 2024 oz. bo oddana na pošto s priporočeno pošiljko na zadnji dan razpisa. Vloga mora biti podpisana s strani vlagatelja/-ice ter čitljivo izpolnjena. Po oddani vlogi boste v nekaj dneh z naše strani prejeli potrdilo o prejemu vloge.

K vpisu vabimo tudi starše otrok, ki bodo starostni pogoj za vključitev v vrtec izpolnili med šolskim letom kakor tudi starše, ki so vlogo za vpis oddali že za šolsko leto 2023/24, vendar v vrtec zaradi zasedenosti niso bili sprejeti.

Pogoj za vključitev v vrtec: Skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih (Ur.l.RS, št.142/20),  je v 51. a členu določeno, da mora biti otrok pred vključitvijo v vrtec cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam, razen, če za opustitev cepljenja obstajajo medicinski razlogi, ugotovljeni z odločbo o opustitvi cepljenja. 

OBRAZEC ZA VPIS:

VLOGA-za-VPIS-za-s.l.-2024_25

V primeru vprašanj v zvezi z izpolnjevanjem vloge ali vpisom se lahko obrnete na svetovalno delavko vrtca, Klavdijo Kerin Božič. Dosegljiva bo na naslednjih telefonskih številkah: 07 33 74 474, 051 229 101 ter e-naslovu: klavdija.kerin-bozic@vrtec-sentjernej.si.

 

PRIJAZNO VABLJENI!