V mesecu marcu smo v naši skupini obeležili različne dogodke in izpeljali pestre dejavnosti. Veliko  pozornosti smo namenili bontonu, spodbujanju uporabe vljudnostnih izrazov, izražanju čustev ter reševanju različnih situacij s pogovorom. Praznovali smo več rojstnih dni in izvedli nastop za starše, na katerega smo se aktivno pripravljali v prvi polovici meseca. Največ časa smo posvetili utrjevanju deklamacij, prepevanju in plesu. Otroci so aktivno sodelovali tudi pri pripravi daril za starše, ki smo jim jih izročili po našem nastopu.

V sklopu različnih dejavnosti smo izdelali plakat o zaželenem in nezaželenem vedenju ter se pogovarjali o pravilih obnašanja. Ob ogledu poučne risanke o Frančku in obisku knjižnice, smo se seznanjali z bontonom v knjižnici ter pravilnemu ravnanju s knjigami.

Nadaljevali smo tudi s projektom Bralni palček, v katerega so aktivno vključeni tudi starši.

Pomladni čas smo namenili opazovanju cvetlic in likovnemu ustvarjanju. Otroci so zelo uživali pri slikanju na slikarskih stojalih. Pripravljati smo se začeli tudi na Eko tržnico, v sklopu katere smo posejali baziliko in buče, jih zalivali in skrbno opazovali njihovo rast.

Lepe dneve smo seveda izkoristili tudi za sprehode in bivanje v naravi, pri čemer smo bili ves čas gibalno aktivni. Redno smo izvajali elemente joge za umirjanje in sprostitev.

V skupini smo preživeli prijeten mesec, poln dogodivščin in prijetnega vzdušja. Najbolj veseli in ponosni pa smo bili z nastopom, ki smo ga pripravili za starše.