Vpis v vrtec

Otroke vpisujemo v vrtec na osnovi prijave, ki jo starši oddajo v rednem vpisnem roku, objavljenem na oglasnih deskah in v šentjernejskem glasilu. Vlogo oddate  pri svetovalni delavki Klavdiji Kerin Božič v vrtcu Čebelica Šentjernej. Če je vlog za sprejem več kot je prostih mest v vrtcu, o sprejemu odloča Komisija za sprejem otrok. Do konca meseca maja so starši praviloma obveščeni o sprejemu svojega otroka v vrtec.

Otroke novince sprejmemo v vrtec s 1. septembrom, med letom pa le v primeru prostega mesta v oddelku. Ob vključitvi potrebujejo starši potrdilo o zdravstvenem stanju otroka. Če otroka izpisujejo iz vrtca med letom, morajo otroka odjaviti vsaj 15 dni pred želenim datumom izpisa na posebnem internem obrazcu.

V obdobju od 1. julija do 31. avgusta starši lahko uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka. Začasni izpis iz vrtca za mesec julij in avgust lahko starši uveljavijo v skladu s sklepom ustanovitelja – Občine Šentjernej.

Izpis iz vrtca je možen tudi v primeru, če je otrok zaradi bolezni neprekinjeno odsoten več kot 21 delovnih dni. Starši ob predložitvi zdravniškega potrdila lahko uveljavljajo znižanje plačila v višini 50% prispevka iz plačilnega razreda v skladu s sklepom ustanovitelja.

 
 
 
Dostopnost