Sklad Vrtca Čebelica Šentjernej deluje z namenom financiranja dejavnosti in potreb, ki niso sestavina rednega vzgojnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, za nakup nadstandardne opreme, didaktičnih pripomočkov in igral, za zviševanje standarda vzgojnega dela v vrtcu in bolj kvalitetno in varno bivanje otrok v vrtcu.

Sredstva sklad pridobiva iz prispevkov fizičnih oseb, donacij, zapuščin in drugih virov, do katerih je lahko upravičen na podlagi veljavnih predpisov.

Sklad vrtca upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so trije predstavniki vrtca in štirje predstavniki staršev.

Sklad vrtca je uvrščen na seznam upravičencev do namenitve dohodnine do 0,3%. Namenitev dela dohodnine za vas ne predstavlja dodatne finančne ali davčne obremenitve, z vašo odločitvijo se namreč v sklad vrtca razporedijo sredstva, ki bi se sicer stekla v državni proračun.

Vaš prispevek nam lahko namenite z izpolnitvijo izjave, ki jo lahko oddate v enoti vrtca, na upravi vrtca  ali na vaši izpostavi Finančne uprave RS.

Priloga:  povezava obrazec za namenitev dela dohodnine

Lahko pa nam pomagate tudi z neposrednim nakazilom; po svojih zmožnostih lahko namenite sredstva za namen sklada na transakcijsko številko računa Vrtca Čebelica Šentjernej:

Transakcijski račun:

TRR št.: SI56 01319-6000000253

s pripisom za sklad vrtca

ali

QR koda za spletno banko

(Znesek na QR kodi je 10€, a se ga lahko pred potrditvijo plačila spremeni)

Za vse informacije smo vam na razpolago na telefonski številki 07 33 74 475 ali elektronskem naslovu

vrtec-cebelica.sentjernej@guest.arnes.si

 

Spoštovani donatorji, vsak prispevek je dobrodošel. Hvala vsem, ki nam pomagate.