Stik

Naslov vrtca: Vrtec Čebelica, Trubarjeva 8, 8310 Šentjernej
Tajništvo: Jelka Zagorc, telefon: 07 33 74 470
Ravnateljica vrtca: Ana Srpčič, telefon: 07 33 74 475, mobilni telefon: 031 394 041
Pomočnica ravnateljice: Zlatka Kocman Kuhar, telefon: 07 33 74 499, mobilni telefon: 031 633 993
Svetovalna delavka: Klavdija Kerin Božič, telefon: 07 33 74 474, mobilni telefon: 051 229 101
Organizatorica prehrane:
Mojca Kodelič, mobilni telefon: 041 292 474
Računovodstvo: Nataša Rebselj, telefon: 07 33 74 478, mobilni telefon: 051 629 551
Elektronski naslov: vrtec-cebelica.sentjernej@guest.arnes.si

 

 
 
 
Dostopnost