Otroci iz skupine Mehurčki smo v sklopu dejavnosti raziskovali svoje telo in opazovali vrstnike. Preko igre in didaktičnega materiala smo usvajali in ponavljali imena vrstnikov, poiskali smo svoj znak v garderobi in v igralnici. Veliko smo se urili v samostojnosti. Kasneje smo spoznavali svoje telo in dele poizkušali poimenovati s pomočjo aplikatov, knjig, slikanic … Obrisali smo si telo, ga pobarvali z barvami, se igrali z barvami in tiskali z rokami. Preko gibalne kocke smo razgibavali dele telesa, se opazovali v ogledalu. Naučili smo se veliko novih pesmi in bibarij v povezavi s telesom. Igrali smo se z dojenčki, jih oblačili in negovali. Pred nami pa je še mnogo drugih spodbudnih dejavnosti, kjer bomo spoznavali samega sebe in urili svojo samostojnost. V skupini sta se nam pridružila deklica Ivana in deček Nik. Ob vsakodnevnih dejavnostih tudi najmlajši hitro usvajajo nove besede, se urijo v jeziku in postajajo vedno bolj samostojni.

Obiskala nas je medicinska sestra ZD Novo mesto, ki nam je predstavila pravilno umivanje rok in zob. V okviru Tradicionalnega slovenskega zajtrka smo se pogovarjali o čebelah, medu, kruhu in sadju. Zapeli in zaplesali pa smo tudi ob glasbi na temo čebela.