V skupini Rdeče žoge smo že nestrpno čakali sneg in vse snežne radosti, ki nam jih prinese prava zima.
Med čakanjem nas je obiskala Babica Zima. Prebirali smo rusko ljudsko pravljico, preko posnetkov opazovali in spoznavali kako se gibajo živali v naravi in posnemali njihovo gibanje, igrali na male ritmične instrumente, ustvarjali lutke na palici in zaigrali lutkovno predstavo na grafoskopu ter v gledališču, čisto na koncu pa pripravili plesno dramatizacijo pravljice Babica Zima. Najbolj smo se seveda razveseli pravih snežink in odhiteli na sneg.

Zapisali: Tina Vrtačič in Tanja Matić Praznik