Otroci se vseh gibalnih aktivnosti razveselijo in v njih uživajo. Potreba po gibanju je ena izmed osnovnih otrokovih potreb, ki jo v vrtcu zadovoljujemo vsakodnevno. Gibalne minutke v igralnici, v telovadnici, na terasi, na igrišču, sprehodi in druge aktivnosti zunaj so možnosti, kjer otroci krepijo svoje gibalne zmožnosti in spretnosti. Zelo radi se odpravimo na šolsko igrišče, kjer navdušeno pretečemo cel krog, nekateri otroci zmorejo preteči že dva. Sledi še igra na plezalu, kjer se urimo v plezanju in koordinaciji. V deževnih dneh se veselimo bivanja na terasi ali v telovadnici, pri čemer poskrbimo za pestrost igre z uporabo rekvizitov ali postavitvijo poligona. 

.