Krajši program je zasnovan za otroke, ki niso vključeni v druge programe javnega vrtca, so do konca koledarskega leta 2023 dopolnili starost 5 let in so v letu pred vstopom v šolo. Program je popolnoma brezplačen, saj ga v celoti financira Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje.

Otroci so deležni varstva in vzgoje, prežetih z igrivostjo ter bogatimi in ustvarjalnimi vsebinami, ki spodbujajo njihovo ustvarjalnost, pozornost, pred opismenjevalne sposobnosti in celosten razvoj predšolskega otroka. Na ta način se olajša njihov prehod v osnovno šolo.

Delo v krajšem programu poteka v skladu z nacionalnim dokumentom Kurikulum za vrtce, ki obsega različna področja dejavnosti: gibanje, jezik, umetnost (glasbene, likovne, plesne in dramske dejavnosti), družbo, naravo in matematiko.

Skupina otrok, v katero je vključenih pet otrok, nosi ime Čebelice. Vzgojiteljice se zavedamo, da je vrtec pomemben in vpliven socialni prostor ter dejavnik vključevanja otrok v novo institucionalno in družbeno okolje, ki v znatni meri oblikuje in določa kakovost otrokovega življenja.

V medsebojnih interakcijah otroci razvijajo pozitivno samopodobo, samostojnost, vztrajnost in sodelovanje. Otroci spoznavajo ožjo okolico vrtca, raziskujejo vrtčevsko igrišče, se veliko gibljejo in izvajajo aktivnosti na prostem. Deževne dni preživljajo v vrtčevski telovadnici. Veliko likovno ustvarjajo in se vse življenjsko učijo skozi igro.

Predvsem pa so otroci razigrani, igrivi in nasmejani, kar prispeva k njihovemu srečnemu in zadovoljivemu predšolskemu obdobju.