Otroci imajo naravno, prirojeno ljubezen do živali, ki je uni­verzalna. Že od zgodnjega otroštva so živali del otrokovega življenja. Večina otroških pravljic, slikanic je vsebinsko poveza­nih z živalmi, glavni junaki so medvedki, kužki, muce, miške … Živali ponujajo edinstveno okno v drug svet, odnos z njimi je pose­ben, pomensko bogat in pomeni podporo otrokovemu razvoju. Zato smo tudi v naši skupini mesec april namenili spoznavanju domačih živali.

Obiskali smo knjižnico Šentjernej, kjer smo si v knjižnem kotičku ogledali slikanice o domačih živalih, nekaj najljubših knjig pa smo si kar izposodili in z njimi dopolnili naš knjižni kotiček v vrtcu. Za knjige smo lepo skrbeli in jih po koncu sklopa vrnili nazaj v knjižnico.

Preko fotografij, videoposnetkov smo spoznavali imena živali, dele telesa, njihovo prehrano pa tudi dobrine, ki nam jih živali dajejo.

Otroci so živali spoznavali tudi v živo – na pašniku smo božali konje ter opazovali peteline in kokoši. Najraje pa smo z vejicami hranili koze. Ogledali smo si kmetije v Šmalčji vasi ter spoznavali, kaj vse potrebujejo kmetje pri svojem delu.

Igrali smo se z različnimi senzornimi škatlami, napolnjenimi z živalsko krmo – senom in koruzo. V lončke smo posadili semena koruze in opazovali njihovo rast. V visoke grede smo si zasadili jagode, s katerimi se bomo sladkali med poletjem.

Gibalne minutke smo pogosto namenjali posnemanju različnih gibanj živali, s čimer smo na zabaven način razvijali motorične spretnosti.

Prehode med dejavnostmi smo pogosto popestrili s prepevanjem pesmi o živalih ter igranjem bibarij in prstnih iger.

Ob koncu sklopa si je vsak otrok izbral svojo najljubšo domačo žival in zanimivo je, da so si najpogosteje izbrali tiste živali, ki smo jih v vrtcu imeli priložnost spoznati in doživeti v živo.

Najpomembnejši dogodek v tem mesecu je bilo popoldansko druženje s starši, ki smo ga izvedli tako, da smo staršem predstavili jutranji krog, pripravili videoposnetek našega dnevnega utripa v vrtcu, se malo razgibali na gibalnem poligonu, za konec pa se posladkali s kolački, ki smo jih pripravili v dopoldanskem času.

Mmmm … le kaj tako lepo diši? Povemo vam prihodnjič!