V okviru delavnic smo se z otroci skupine VRTILJAK učili prepoznavati lastna čustva in jih tudi izražati besedno, preko mimike in likovnega ustvarjanja. Ob prebiranju knjige »Ana vidi rdeče« ter spoznavanju vulkana čustev smo lažje razumeli, kaj se dogaja, kadar smo žalostni in jezni. Hkrati smo razmišljali, kaj lahko naredimo, da se bomo počutili bolje. Žalost in jezo smo preganjali s pogovorom, pesmijo, nasmehom, tehnikami za sproščanje in ustvarjanjem. Ustvarili smo čustveni termometer, ki ga v skupini redno uporabljajo in namenjajo čas pogovoru o njihovih občutkih. Čustva smo spoznavali tudi preko didaktičnih iger, s pomočjo pantomime in ustvarjanja s plastelinom. Učili smo se o tem, kako lahko ustrezneje odreagiramo, ko nas preplavi jeza ter skupaj ustvarili umirjen kotiček, ki se ga otroci poslužujejo, kadar se počutijo žalostne in jezne. V njem se nahajajo materiali, ki so jih otroci naštevali in nekaj med drugim tudi sami ustvarili. Za konec naših druženj smo pobliže spoznali slikanico »Pričaraj nasmeh« ter ob likovnem poustvarjanju izdelali kamenček prijaznosti za prijatelja.

»Če vidiš koga,

ki je sam in si prijatelja želi,

ali koga, ki ga kaj boli,

pobožaj, potolaži ga,

vprašaj, kaj se rad igra.

Pričaraj nasmeh ali dva

                                               in svet bo lepši za oba. (“Pričaraj nasmeh”-Karmen Mandl)

Klavdija Kerin Božič, svetovalna delavka