Letošnja tema tedna trajnostne mobilnosti se glasi VARČNE POTI.

Trajnostna mobilnost se nanaša na način premikanja ljudi in blaga, ki je prijazen do okolja, ekonomsko vzdržljiv, ter družbeno sprejemljiv. Cilj trajnostne mobilnosti je zmanjšati negativne vplive prometa na okolje, povečati učinkovitost prometnih sistemov ter izboljšati kakovost življenja prebivalcev.

Varnost otrok v prometu je na prvem mestu, a tudi skrb za okolje in zdravje ne smeta zaostajati, saj naše ne trajnostne navade v prometu močno vplivajo na zdravje in življenjski prostor otrok.

Da lahko otroke usmerjamo in opolnomočimo, moramo biti tudi sami opolnomočeni z znanjem, spretnostmi, vrednotami in vedenjem.

Trajnostnega razvoja se ne moremo učiti, moramo ga živeti. Zato je pomemben tako kognitivni vidik učenja kot socialno-čustveni.

V skupini MAVRIČNI BOBENČEK  smo skupaj z otroki utrjevali  že osvojeno znanje – na temo promet. Hodili na sprehode, kjer smo se pogovarjali in opazovali, kako se pešci pravilno vedemo v prometu. Konkretno smo ponazorili pravilno in varno prečkanje pešca čez cestišče. Z otroki smo likovno ustvarjali na temo promet in sicer v tehniki tiskanje s tempera barvami. Zaključek tedna trajne mobilnosti  je bilo na veliko veselje otrok v obliki vožnje s kolesi, poganjalci,  ter skiroji od doma..

Utrinki našega tedna povedo več kot besede…