SPOŠTOVANI STARŠI

V skladu z odločitvijo Vlade RS in s sklepom župana občine Šentjernej je vrtec Čebelica v času od 26.10 do 30.10.2020 zaprt. Za otroke, ki vrtca v tem času ne bodo obiskovali, boste starši plačila oskrbnine oproščeni.

Dežurstvo za nujne potrebe po varstvu bo potekalo v Vrtcu čebelica Šentjernej v igralnici številka 3 (pritličje) za otroke oddelkov 1-3 in kombinirani oddelki, ter v igralnici 8 (nadstropje) za otroke oddelkov 3-6. Tisti, ki boste otroka pripeljali v vrtec pridite na vhod A vrtca Čebelica (severna stran pri vhodu v OŠ). S seboj prinesite nahrbtnik, copate in druge nujne stvari kot npr. pleničke…

S seboj prinesite izpolnjeno IZJAVO.

Vsi starši, ki boste prihajali v vrtec naslednji teden (oz. v času razglašenih izrednih razmer), morate upoštevati vse ukrepe za preprečitev okužbe s covid19: nošenje maske, razkuževanje rok, umivanje rok otroku pred vstopom v igralnico, ne smete se zadrževati po hodnikih vrtca, vzdrževati morate socialno distanco z odraslimi…

O morebitnem podaljšanju ukrepa ali drugih pomembnih informacijah v zvezi z delovanjem vrtca vas bomo sproti obveščali na naši spletni strani.

Ostanimo zdravi in optimistični.

 

Ana Srpčič, ravnateljica