V skupini SOVIC sem v mesecu marcu in aprilu izvedla preventivne delavnice z namenom čustvenega opismenjevanja otrok in dviga samopodobe. Skozi knjigo Zebra v ogledalu smo z otroci prepoznavali osnovna čustva, ki so se v zgodbi pojavila, iskali razloge zakaj se je zebra tako počutila in razmišljali, kdaj se mi počutimo veselo, žalostno in jezno. Pri glavnem liku zgodbe smo iskali dobre lastnosti ter se učili, v čem so oni dobri. Vsak je razmislil v čem je dober hkrati pa so mu pri tem pomagali prijatelji in ga pohvalili za njegove dobre lastnosti. Otroci so na koncu likovno ustvarjali in nastala je razstava supermoči sovic.

Klavdija Kerin Božič, svetovalna delavka