Gibanje je otrokova biološka potreba. Otrok je raziskovalec, ki se uči z dejavnostjo. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) pripo­roča, da so otroci in mladostniki vsak dan telesno aktivni od 60 do 90 minut, saj telesna dejavnost ni dobra samo za skladen telesni razvoj in zdravje, temveč tudi za uspeh v šoli. Če otrok veliko časa preživi sede ali leže, je veli­ko možnosti za nastanek kognitivnih težav. Vsako uro sedenja naj bi otrok nadomestil z dvema urama igranja ali drugo telesno dejavnostjo .

Otrok v igri uživa in se skozi igro uči. V skupini Žabe se tega pravila držimo in si postavljamo različne izzive. Zelo radi se gibamo in igramo zunaj. Svež zrak nam prija. Tokrat smo preplet osvajanja znanj, spretnosti in sposobnosti osvajali preko gibanja, razvrščanja, raziskovanja, ustvarjanja in podobno. Klasičen tek smo si malce otežili. Športne copate in stezo smo zamenjali za travnik in gumijaste škornje. Kljub temu smo bili spretni, hitri, predvsem pa srečni in zadovoljni. Ob enem smo tekli tudi za otroke v Afriki, saj smo vključeni v celoletni projekt »Tek podnebnih sprememb«, kjer s pretečenimi kilometri otroci sodelujejo v solidarnosti do ljudi v revnejših državah, predvsem v Afriki, ki jih posledice podnebnih sprememb najbolj prizadenejo. S pretečenimi kilometri otrok, želimo v šolskem letu 2022/23 pomagati zgraditi že trinajsti »Krog solidarnosti okoli planeta Zemlje« (en krog okoli ekvatorja meri 40.075 km, za 13 krogov je potrebno skupaj preteči 520.975 km).  V času trajanja projekta z otroki vsaj enkrat na mesec izvajamo kratke vsebinske delavnice, v katerih se pogovarjamo o problematiki podnebnih sprememb v povezavi z revščino v Afriki in o namenu teka. Solidarnosti tek izvajamo pogosto in na različnih lokacijah.

Gibanje v naravi imamo preprosto radi. Nudi nam raznolikost v vseh pogledih. Obkroža nas z neverjetnimi barvami. Ali se kdaj vprašate, kakšnega okusa ali vonja bi bile zelena, rumena, rožnata ali modra barva? Ali pa morda kako bi zvenele? Kako bi jih občutili, če bi se jih lahko dotaknili? Barve narave so tako čudovite in raznovrstne, navdihnile so ljudi, da so pri poimenovanjih njihovih odtenkov uporabili imena rastlin, živali in mineralov. »Žabe« smo barve iskale in jih tudi nabrale. Posredno, preko plodov narave. V vrtcu smo jih nato razvrščali in izdelali plakat BARVE NARAVE.