V preteklih tednih se je v naši igralnici pogosto slišalo prepevanje pesmi Na kmetiji je lepo. Tematski sklop na omenjeno temo je bil otrokom zelo blizu, zato so v pripravljenih dejavnostih aktivno sodelovali. Preko fotografij, slikanic in neposredno z opazovanjem, smo spoznavali živali, delovne pripomočke, opravila in življenje na kmetiji. Ogledali smo si poučno risanko Gosenica Tinka na kmetiji in na temo živali na kmetiji tudi poustvarjali. Iz odpadnega materiala smo izdelali kokošnjak, iz katerega smo pobirali in preštevali “jajca”. Poleg omenjene pesmi, smo spoznali tudi pesem Moj očka ima konjička dva in se igrali socialno igro »Konjiček kdo te jaha?«. Za sprostitev smo poskrbeli z masažo po zgodbi »Kmet seje jaro pšenico« in z gibanjem v telovadnici, na terasi, igrišču ter okolici vrtca. Otroci so zelo radi posegali po knjigah in slikanicah na temo kmetije, pri čimer so največ pozornosti namenili traktorjem. Ker so jim omenjeni delovni stroji zelo všeč, so se z njimi zelo pogosto igrali. Poleg  skupne igre pa so otroci sodelovali in se družili tudi v skupnih dejavnostih kot so; ples, praznovanje rojstnega dne, sprehodi in pogovori ter pozdravi z maskoto skupine.  Z jutranjim pozdravom in osvajanjem nove bibarije z naslovom »Kako biba pozdravi«, smo urili uporabo vljudnostnih izrazov (dobro jutro, dober dan, hvala, prosim).

Za nami je prijeten mesec z otrokom zelo ljubo tematiko, zato se prav vsi strinjamo, da je na kmetiji res lepo.