Gibanje v predšolskem obdobju ima ključen pomen za celostni razvoj otrok. Telesna aktivnost prispeva k izboljšanju motoričnih sposobnosti, krepitvi mišic in razvoju koordinacije, poleg tega pa spodbuja socialne veščine in samostojnost. V vrtcu smo se veliko igrali z igralnim padalom, kar je otrokom pomagalo pri učenju sodelovanja in vzajemne komunikacije. Hodili smo na pohode, se igrali z različnimi športnimi rekviziti, igrali nogomet in golf.  Najbolj priljubljena dejavnost pa je bila vožnja s kolesi.  Urili in utrjevali smo svoje spretnosti ravnotežja in obvladovanja kolesa na poligonu. Poleg tega smo se seznanili s športnim ribolovom. Lein dedek nam je pokazal opremo, fotografije svojih dosežkov, nas seznanil o potrpežljivosti, ki jo ta šport zahteva in spoštovanju do narave.