Otroci v predšolskem obdobju potrebujejo okolje, polno izzivov. Neposredne izkušnje so nenadomestljive sestavine otrokovega učenja. Vzgojitelji izbiramo metode, s katerimi ne samo posredujemo znanje, temveč ponujamo izkustveno, raziskovalno delo, pri katerem so otroci glavni akterji, mi pa jih usmerjamo, ustvarjamo spodbudno okolje, v katerem bodo otroci motivirani za samostojno raziskovanje naravoslovnih vsebin. Otroci se z vodo igrajo, jo prelivajo, opazujejo. Pri vodi lahko kaj hitro poiščemo običajne lastnosti, ki se kmalu lahko spremenijo v nepredvidljive, zato otroku skrivnostne in čarobne.