Gibanje in igra sta otrokovi primarni potrebi. Vpliv gibalnih aktivnosti na celostni razvoj otroka je največji ravno do otrokovega 5. leta starosti. Gibalna aktivnost omogoča vključevanje vseh področij otrokovega izražanja, od motoričnega, kognitivnega, konativnega pa do čustveno-socialnega. Za zadostitev otrokovih potreb po gibanju je najbolj smiselno, da to obliko vključimo v vsakodnevno rutino. Zaradi tega se pogosto poslužujemo različnih gibalno-rajalnih iger, gibalnih minut, odmorov, krajših in daljših sprehodov, vsake toliko časa pa otroci svoje gibalne sposobnosti preizkušajo in razvijajo tudi v telovadnici, ki nam omogoča res raznolike možnosti opravljanja gibalnih nalog. Poleg tega pa z gibanjem v telovadnici vedno poskrbimo za neizmerno veselje otrok, saj ti komaj čakajo, kdaj bomo spet lahko šli tja.