V skupini Vrtiljak ustvarjamo EKO kotiček, kjer bodo otroci lahko pridobili izkušnje pri aktivnostih sajenja, skrbi za rastline in pridobivali izkušnje in temeljna znanja o rastlinah. Skozi naravoslovno – eksperimentalno dejavnost se otroci seznanjajo s ciklom rasti: seme, kalček, rastlina, rast.