Zaključek Bralnega palčka v Vrtcu Čebelica Šentjernej
»PRAVLJICE, KI SO MI JIH PRIPOVEDOVALI V OTROŠTVU, IMAJO GLOBLJI POMEN KAKOR RESNICE, KI ME JIH JE NAUČILO ŽIVLJENJE.«
(F. SCHILLER)
V vrtcu vsako leto veliko pozornost namenjamo branju in spodbujanju bralne kulture, saj se zavedamo, da branje predstavlja pot do informacij in znanja, poleg tega pa je pomembno za osebno rast in boljše razumevanje sebe ter sveta okoli nas.
Tako kot vsako leto, smo tudi v letošnjem šolskem letu uspešno izpeljali projekt predšolske bralne značke, Bralni palček. V projektu je sodelovalo 15 skupin.
Namen projekta je, da pri otrocih s pravljico in poučno knjigo spodbujamo bralno kulturo in zanimanje za knjigo že v pred-bralnem obdobju. Zadali smo si cilj, spodbuditi družinsko branje doma. Tako smo v projekt vključili tudi starše. Projekt spodbuja starše k branju otrokom, katero je vir skupnega preživljanja časa družine. Otroci z branjem oz. poslušanjem knjižnega jezika bogatijo svoj besedni zaklad, spoznavajo črke, glasove, svoja čustva, razvijajo domišljijo in širijo svoje obzorje na različnih področjih znanja.
V sredo, 20. 4. 2022, se je v Kulturnem centru Primoža Trubarja Šentjernej odvijal zaključek projekta. Strokovne delavke vrtca so za otroke in njihove starše zaigrale avtorsko predstavo vzgojiteljice Martine Medle, z naslovom Pastirček Miha. Za uspešno zaključen projekt, so otroci prejeli tudi priznanja Bralnega palčka.
Čestitke otrokom in njihovim staršem za vloženi trud.

Zapisala vodja projekta
Damjana Nestorović